Advert
Advert

Ulusal Çevresel Etiket Sistemi Oluşturuluyor

Ulusal Çevresel Etiket Sistemi oluşturulmasına ilişkin EuropeAid/138080/IH/SER/TR kodlu Avrupa Birliği teknik yardım projesi 14.06.2017 tarihinde Bakanlığımızda yapılan toplantı ile başlamıştır.

Ulusal Çevresel Etiket Sistemi Oluşturuluyor
Ulusal Çevresel Etiket Sistemi Oluşturuluyor Karadeniz Çevre Haber

Toplantı, ÇED İzin Denetim Genel Müdürü Mustafa SATILMIŞ’ın başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı Kemal DAĞ, Daire Başkanı Hasan GÜVEN ve Genel Müdürlüğümüz teknik personeli, projenin faydalanıcısı olarak Bakanlığımız, sözleşme makamı olarak Başbakanlık Merkezi Finans ve İhale Birimi uzmanları ile projenin yüklenicisi olan firmanın teknik personellerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje, ülkemizde Ulusal Çevre Etiketi Sisteminin kurulması amacına yönelik olarak Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen The European Integration Process)  olarak adlandırılan SEI projesidir. Proje süresi 6 ay olarak belirlenmiş olup, projenin tamamlanma tarihi 13.12.2017 olarak belirlenmiştir.

Projenin amacı ülkemizde, AB Çevre Müktesabatının EC66/ 2010 sayılı Ekoetiket direktifi ile 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlementosu ve Konseyi Ekoetiket Tüzüğünün uygulamalarına ilişkin sistem oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, ekoetiket hakkında kamu bilincinin artırılması ve paydaşlar ile Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanan sistemin ulusal mevzuata aktarılırken işbirliği yapılması,  projenin temel amaçlarıdır. Ayrıca, proje ile çevreye duyarlı/çevre dostu ürün ve hizmet özelliği gösteren ürün ve hizmetlerin, uluslararası kabul gören ulusal çevresel etiket ile ödüllendirilmesine ilişkin gönüllülük esasına dayalı ulusal çevresel etiket sisteminin altyapısının oluşturulması da amaçlanmaktadır.

Bu projeyle;
* Sektörel yol haritasının belirlenmesi amacıyla çalıştay gerçekleştirilerek paydaşlarla güçlü bir iletişim ağı kurulması,
* Eko-Etiket konusundaki olası işbirliği mekanizmalarına ve etiketin yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtım yöntemlerine ilişkin öneri geliştirilmesi,
* AB Eko-Etiket toplantılarına gözlemci olarak katılımın sağlanması,
* Ülkemizdeki çevre etiketine sahip uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi,
* Üç sektör altı üründe (örn: elektrikli ev aletleri, tekstil, seramik vs.), tesis ziyaretleri yapılarak, pilot çevre etiketi uygulaması ile hazırlanan taslak mevzuatın uygulanabilirliğinin test edilmesi planlanmaktadır. 

Ulusal Çevresel Etiket Sistemi Sektörel yol haritası
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çevre ve Ekoloji
Çevre ve Ekoloji
Giresun’un Jeolojik Haritası Hazırlanıyor
Giresun’un Jeolojik Haritası Hazırlanıyor